แผนการอบรม

ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า E

ชื่อหลักสูตร วันที่จัดอบรม สถานที่
ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า E 15เม.ย.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า E 22เม.ย.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า E 29เม.ย.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า E 6พ.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า E 13พ.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า E 20พ.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า E 27พ.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า E 3มิ.ย.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า E 10มิ.ย.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า E 17มิ.ย.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า E 24มิ.ย.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า E 1ก.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า E 8ก.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า E 15ก.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า E 22ก.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า E 29ก.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า E 5ส.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า E 12ส.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า E 19ส.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า E 26ส.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า E 2ก.ย.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า E 9ก.ย.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า E 16ก.ย.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า E 23ก.ย.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า E 30ก.ย.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า E 7ต.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า E 14ต.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า E 21ต.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า E 28ต.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า E 4พ.ย.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า E 11พ.ย.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า E 18พ.ย.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า E 25พ.ย.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า E 2ธ.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า E 9ธ.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า E 16ธ.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า E 23ธ.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในงานไฟฟ้า E 30ธ.ค.64 PCM Training Center

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง S,P

ชื่อหลักสูตร วันที่จัดอบรม สถานที่
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง S,P 16เม.ย.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง S,P 23เม.ย.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง S,P 30เม.ย.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง S,P 7พ.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง S,P 14พ.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง S,P 21พ.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง S,P 28พ.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง S,P 4มิ.ย.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง S,P 11มิ.ย.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง S,P 18มิ.ย.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง S,P 25มิ.ย.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง S,P 2ก.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง S,P 9ก.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง S,P 16ก.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง S,P 23ก.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง S,P 30ก.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง S,P 6ส.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง S,P 13ส.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง S,P 20ส.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง S,P 27ส.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง S,P 3ก.ย.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง S,P 10ก.ย.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง S,P 17ก.ย.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง S,P 24ก.ย.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง S,P 1ต.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง S,P 8ต.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง S,P 15ต.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง S,P 22ต.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง S,P 29ต.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง S,P 5พ.ย.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง S,P 12พ.ย.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง S,P 19พ.ย.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง S,P 26พ.ย.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง S,P 3ธ.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง S,P 10ธ.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง S,P 17ธ.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง S,P 24ธ.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง S,P 31ธ.ค.64 PCM Training Center

ความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา G

ชื่อหลักสูตร วันที่จัดอบรม สถานที่
ความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา G 21เม.ย.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา G 28เม.ย.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา G 5 พ.ค. 64 PCM Training Center
ความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา G 12 พ.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา G 19 พ.ค. 64 PCM Training Center
ความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา G 26 พ.ค. 64 PCM Training Center
ความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา G 2 มิ.ย. 64 PCM Training Center
ความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา G 9มิ.ย.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา G 16 มิ.ย.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา G 23 มิ.ย.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา G 30 มิ.ย.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา G 7ก.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา G 14 ก.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา G 21 ก.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา G 28ก.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา G 4 ส.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา G 11ส.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา G 18 ส.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา G 25 ส.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา G 1ก.ย.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา G 8ก.ย.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา G 15ก.ย.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา G 22ก.ย.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา G 29ก.ย.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา G 6ต.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา G 13ต.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา G 20ต.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา G 27ต.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา G 3พ.ย.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา G 10พ.ย.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา G 17พ.ย.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา G 24พ.ย.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา G 1ธ.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา G 8ธ.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา G 15ธ.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา G 22ธ.ค.64 PCM Training Center
ความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา G 29ธ.ค.64 PCM Training Center

คณะกรรมการความปลอดภัยฯ(คปอ.)

ชื่อหลักสูตร วันที่จัดอบรม สถานที่
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ 21 - 22 เมษายน 2564 PCM TRAINING CENTER
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ 17 - 18 พฤษภาคม 2564 PCM TRAINING CENTER
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ 21 - 22 มิถุนายน 2564 PCM TRAINING CENTER
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ 19 - 20 กรกฎาคม 2564 PCM TRAINING CENTER
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ 16 - 17 สิงหาคม 2564 PCM TRAINING CENTER
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ 20 - 21 กันยายน 2564 PCM TRAINING CENTER
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ 18 - 19 ตุลาคม 2564 PCM TRAINING CENTER
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ 15 - 16 พฤศจิกายน 2564 PCM TRAINING CENTER
คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ 20 - 21 ธันวาคม 2564 PCM TRAINING CENTER

จป.เทคนิค

ชื่อหลักสูตร วันที่จัดอบรม สถานที่
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค 28 - 30 เมษายน 2564 PCM TRAINING CENTER
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค 27 - 29 พฤษภาคม 2564 PCM TRAINING CENTER
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค 24 - 26 มิถุนายน 2564 PCM TRAINING CENTER
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค 22 - 24 กรกฎาคม 2564 PCM TRAINING CENTER
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค 26 - 28 สิงหาคม 2564 PCM TRAINING CENTER
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค 23 - 25 กันยายน 2564 PCM TRAINING CENTER
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค 28 - 30 ตุลาคม 2564 PCM TRAINING CENTER
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค 25 - 27 พฤศจิกายน 2564 PCM TRAINING CENTER
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค 23 - 25 ธันวาคม 2564 PCM TRAINING CENTER

จป.หัวหน้างาน

ชื่อหลักสูตร วันที่จัดอบรม สถานที่
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน 5 - 6 พฤษภาคม 2564 PCM TRAINING CENTER
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน 7 - 8 มิถุนายน 2564 PCM TRAINING CENTER
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน 5 - 6 กรกฎาคม 2564 PCM TRAINING CENTER
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน 2 - 3 สิงหาคม 2564 PCM TRAINING CENTER
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน 6 - 7 กันยายน 2564 PCM TRAINING CENTER
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน 4 - 5 ตุลาคม 2564 PCM TRAINING CENTER
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน 1 - 2 พฤศจิกายน 2564 PCM TRAINING CENTER
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน 7 - 8 ธันวาคม 2564 PCM TRAINING CENTER

จป.บริหาร

ชื่อหลักสูตร วันที่จัดอบรม สถานที่
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร 10 - 11 พฤษภาคม 2564 PCM TRAINING CENTER
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร 14 - 15 มิถุนายน 2564 PCM TRAINING CENTER
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน ระดับบริหาร 12 - 13 กรกฎาคม 2564 PCM TRAINING CENTER
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร 9 - 10 สิงหาคม 2564 PCM TRAINING CENTER
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน ระดับบริหาร 13 - 14 กันยายน 2564 PCM TRAINING CENTER
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน ระดับบริหาร 11 - 12 ตุลาคม 2564 PCM TRAINING CENTER
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน ระดับบริหาร 8 - 9 พฤศจิกายน 2564 PCM TRAINING CENTER
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน ระดับบริหาร 13 - 14 ธันวาคม 2564 PCM TRAINING CENTER