ข่าวสารและความรู้

เปิดรับสมัครอบรมออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็อบรมได้นะครับ

เปิดรับสมัครอบรมออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็อบรมได้นะครับ

2021-05-04 123

เปิดรับสมัครอบรมออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็อบรมได้นะครับ (สาย จป.ห้ามพลาดนะครับ) อบรมแบบ streaming training หลักสูตรของเรา -จป.หัวหน้างาน -จป.บริหาร -คปอ. -จป.เทคนิค ‼ด่วน ด่วน!! รับเพียง 60 ท่าน เท่านั้น รีบจองก่อนเต็มนะครับ หากสนใจอบรมหลักสูตร จป. ติดต่อ 02-4452935-37 090-7373859 06-32698448 @pcmclub

อบรมแบบ streaming training

อบรมแบบ streaming training

2021-05-04 123

เปิดรับสมัครอบรมออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็อบรมได้นะครับ (สาย จป.ห้ามพลาดนะครับ) อบรมแบบ streaming training หลักสูตรของเรา -จป.หัวหน้างาน -จป.บริหาร -คปอ. -จป.เทคนิค ‼ด่วน ด่วน!! รับเพียง 60 ท่าน เท่านั้น รีบจองก่อนเต็มนะครับ หากสนใจอบรมหลักสูตร จป. ติดต่อ 02-4452935-37 090-7373859 06-32698448 @pcmclub

เปิดรับสมัครอบรมออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็อบรมได้นะครับ

เปิดรับสมัครอบรมออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็อบรมได้นะครับ

2021-05-04 123

ไม่เคยผ่านการอบรม มาเริ่มต้นได้ที่ PCM คลิก จองลงทะเบียน !! เปิดรับสมัครอบรมออนไลน์ อยู่ที่ไหนก็อบรมได้นะครับ ไม่มีวุฒิก็เข้าอบรมกับเราได้ อบรมแบบ streaming training หลักสูตรของเรา -จป.หัวหน้างาน -จป.บริหาร -คปอ. -จป.เทคนิค

 5 หลักการง่ายๆ ทำงานให้ปลอดภัย

5 หลักการง่ายๆ ทำงานให้ปลอดภัย

2021-05-04 123

5 หลักการง่ายๆ ทำงานให้ปลอดภัย ความปลอดภัยเริ่มต้นที่ตัวเรา ลดความเสี่ยงสาเหตุของการเกิดอันตรายในการทำงาน 1.ไม่รีบร้อน 2.ไม่หงุดหงิด 3. ไม่อ่อนเพลีย 4. ไม่ละสายตา 5.ไม่ขาดสติ

เปิดลงทะเบียนแล้ว หลักสูตรใหม่ของเรา

เปิดลงทะเบียนแล้ว หลักสูตรใหม่ของเรา

2021-05-04 123

เปิดลงทะเบียนแล้ว รีบจองด่วน หลักสูตร ของเรา หลักสูตร ความปลอดภัยในการใช้สารเคมีและการโต้ตอบภ่วะฉุกเฉินทางเคมี หลักสูตร การใช้งานและการปฎิบัติงานกับเครนชนิดอยู่กับที่ Over head crane และเครนในอุตสหกรรม หลักสูตร บังคับ ผู้ให้สัญญาณ ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมเครนในอุตสหกรรมก่อสร้าง หลักสูตร การออกแบบ ติดตั้ง รื้อถอน นั่งร้านโครงสร้าง และนั่งร้านญี่ปุ่น หลักสูตร การออกแบบ ติดตั้ง รื้อถอน นั่งร้านชนิด Bs และนั่งร้านในลานก่อนสร้าง หลักสูตร บริหารความปลอกภัยระดับสูง ‼ด่วน ด่วน!! รับจำนวนจำกัด รีบจองก่อนเต็มนะครับ

เพื่อนๆ จป. ที่กำลังมองหาสถานที่อบรม

เพื่อนๆ จป. ที่กำลังมองหาสถานที่อบรม

2021-05-04 123

เพื่อนๆ จป. ที่กำลังมองหาสถานที่อบรม "ความปลอดภัย" เชิญมาอบรมกับทางเรา การันตี คุณภาพ วิทยากรมากความสามารถ PCM Training Center สถาบันฝึกอบรม ที่ได้รับรองมาตรฐาน เราเปิดอบรมหลักสูตร SAFETY จป.หัวหน้างาน จป.บริหาร จป.เทคนิค คปอ. หลักสูตรสำหรับผู้รับเหมาโลตัส G มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา ในการปฏิบัติงานเบื้องต้น E,EE มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา การปฏัติงานไฟฟ้า S,P มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับผู้รับเหมา ในหารปฏิบัติงานไฟฟ้า

กล่องความรู้

ภาพบรรยากาศการอบรม  หลักสูตร Job Hazard Assessment (JHA)

ภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร Job Hazard Assessment (JHA)

2021-05-04 1111

ภาพบรรยากาศการอบรม หลักสูตร Job Hazard Assessment (JHA) การสร้างกลยุทธขั้นสูงและลดอุบัติเหตุในที่ทำงาน อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

วัฒนธรรมความปลอดภัย

วัฒนธรรมความปลอดภัย

2021-05-04 1111

อุบัติเหตุจากการทำงานที่ลดลงในปัจจุบันนั้นเกิดจาก เครื่องมือเครื่องจักร และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการทำงานที่มีความก้าวหน้า และทันสมัยมากขึ้น แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง และสาเหตุที่ทำให้วัฒนธรรมความปลอดภัยเกิดขึ้นไม่ได้ เนื่องจาก 3 ปัจจัย ดังนี้ 1.เศรษฐกิจ รายได้ของลูกจ้าง 2.นายจ้างมุ่งหวังเพียงแต่ผลกำไร 3.นายจ้างและลูกจ้างขาดความร่วมมือกัน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานไม่เข้มแข็งพอที่จะสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยนั้น ต้องทำให้เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ต้องมีการรณรงค์ตั้งแต่ระดับนายจ้างนำไปสู่ลูกจ้าง จัดให้มีทั้งการอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติควบคู่กันไปอย่างซ้ำๆ จนเกิดความเคยชินและเป็นการปลูกจิตสำนึกการทำงานอย่างปลอดภัยให้แก่ลูกจ้าง นายจ้างเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ลูกจ้าง ลดการบังคับและเพิ่มความเข้าใจให้แก่ลูกจ้างมากขึ้น และเมื่อลูกจ้างปฏิบัติให้ติดตาม ส่งเสริม และให้กำลังใจอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้การทำงานให้ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการทำงานได้ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลา มีการเรียนรู้อย่างจริงจัง และมีกระบวนการนำไปใช้ให้เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองค์กรอย่างยั่งยืน ปัจจุบันนี้ถึงแม้ว่าอุบัติเหตุจากการทำงานมีแนวโน้มที่ลดลงจากแต่ก่อน แต่ยังพบว่าอุบัติเหตุจากการทำงานยังคงเกิดขึ้นกับลูกจ้างอยู่ตลอดเวลา จากสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานแสดงให้เห็นว่าในแต่ละปีมีลูกจ้างเสียชีวิตจากการทำงานมากกว่า 600 คน โดยเสียชีวิตจากยานพาหนะและงานก่อสร้างมากที่สุด และทุพพลภาพกว่า 60 คน ซึ่งเป็นจำนวนการสูญเสียที่ค่อนข้างสูงมาก จึงทำให้เกิดคำถามว่า ‘อะไรเป็นสาเหตุที่ยังคงทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงานขึ้น’ โดยคำตอบที่ได้ส่วนใหญ่ คือ เกิดจากความเคยชิน ความไม่ตระหนักถึงอันตรายเนื่องจากไม่เคยประสบเหตุกับตนเอง และอาจเกิดจากการที่ไม่มีมาตรการคุ้มครองลูกจ้างอย่างเข้มแข็ง สำหรับสถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานที่เกิดขึ้นลดลงนั้นอาจเกิดจากการพัฒนาของเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการทำงานที่มีความก้าวหน้ามากขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงานของตัวลูกจ้างเอง นอกจากนี้ที่สถิติการประสบอันตรายลดลงนั้น อาจเป็นผลพวงจากสถานประกอบกิจการให้ความสำคัญในการรณรงค์เรื่อง Vision Zero และ Zero Accident ซึ่งทำให้มีการเฝ้าระวังและให้ความสำคัญในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น การส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยขึ้นในสถานประกอบกิจการนั้น มีปัจจัยกำหนดหลายประการ เช่น สภาพเศรษฐกิจ รายได้ของลูกจ้างที่เพียงพอต่อชีวิตประจำวัน ระยะเวลาการทำงาน การทำงานล่วงเวลา สุขภาพร่างกายของลูกจ้าง และผลกำไรประกอบกิจการ เป็นต้น รวมทั้งนายจ้างที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และความร่วมมือกันระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยด้วยเช่นกัน นอกจากปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดแล้ว วิธีการที่ทำให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยนั้นก็มีอยู่หลากหลายวิธี ตัวอย่างเช่น ‘การให้ความรักก่อนความรู้’ โดยเริ่มตั้งแต่ระดับนายจ้างที่ต้องส่งมอบความรักความห่วงใยในการทำงานอย่างปลอดภัยให้กับลูกจ้าง นายจ้างเป็นแบบอย่างที่ดี ลดการบังคับเพิ่มความเข้าใจ ติดตามส่งเสริมให้กำลังใจอย่างสม่ำเสมอ และส่งเสริมให้ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการมีจิตสำนึกในการทำงานอย่างปลอดภัย โดยจัดให้มีการอบรมและการฝึกปฏิบัติจริงควบคู่กันไป และปฏิบัติซ้ำ ๆ เพื่อให้เกิดความเคยชิน และควรปฏิบัติตั้งแต่ระดับนายจ้างถึงลูกจ้าง รวมทั้งลูกจ้างใหม่ทีเพิ่งเข้าทำงาน นอกจากนี้ การทำงานให้ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในการทำงานได้อีกด้วย

อุปกรณ์ความปลอดภัย

อุปกรณ์ความปลอดภัย

2021-05-04 1111

วันนี้เราเอาสาระความรู้ดีๆ มาแชร์ต่อกันนะคะ เกี่ยวกับอุปกรณ์ความปลอดภัย อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงาน และวิธีป้องกันโดยเฉพาะในคลังสินค้า ที่เราได้เรียนรู้ไปแล้วนั้น รู้หรือไม่ ว่านอกจากการปรับพฤติกรรมให้รอบคอบ และมีความระมัดระวังมากขึ้นแล้วนั้น ยังมี อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่เพียงแค่สวมใส่ปกคลุมส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ก็จะช่วยเพิ่มความปลอดภัย ป้องกันอันตราย และลดความเสียหาย หรือการกระทบกระเทือนต่อร่างกายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสภาพและสิ่งแวดล้อมในขณะปฎิบัติงานได้ เรียกว่า “ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล” หรือ “Personal Protection Equipments (PPE)” ประเภทของอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล อุปกรณ์ป้องกันศรีษะ (Head Protection) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับป้องกันศีรษะจากการถูกกระแทก หรือวัตถุจากที่สูงตกลงมากระแทก และป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและสารเคมีเหลว อุปกรณ์ป้องกันดวงตา (Safety Glasses) ใช้ป้องกันดวงตาจากการกระแทกกับของแข็ง สารเคมีหรือวัตถุกระเด็นเข้าตาจนได้รับอันตรายในขณะปฎิบัติงาน จะมีแผงใสโค้งครอบป้องกันใบหน้าจากการกระเด็น กระแทกของของแข็ง หรือสารเคมีและวัสดุที่มีความร้อน จึงเหมาะสำหรับที่จะใช้งานเจียร สกัด และงานท่ีเก่ียวข้องกับสารเคมี อุปกรณ์ป้องกันหู (Ear Protection) ในการทำงานบางครั้ง บางสถานที่ อาจจะมีการใช้เป็นอุปกรณ์เครื่องมือ หรือขั้นตอนการทำงานที่มีเสียงดังเกินกว่าที่หูคนเราสามารถรับได้ (คือสูงกว่า 85 เดซิเบล (เอ) หากระดับเสียงในขณะทำงานสูงเกินกว่า 130 เดซิเบล (เอ) ถือว่าเป็นตรายต่อการได้ยินของหู) ดังนั้นจึงมีอุปกรณ์ประเภทนี้เพื่อช่วยป้องกันเสียงนั่นเอง อุปกรณ์ป้องกันเท้า (Safety Footwear) ใช้สำหรับป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากการกระแทก หรือวัตถุหรือสารเคมีหกใส่เท้า รวมถึงป้องกันการสัมผัสกับกระแสไฟฟ้าจากการปฎิบัติงาน ถุงมือยางกันไฟฟ้า ใช้สำหรับงานที่ต้องสัมผัสกับกระแสไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้าดูด ถุงมือกันความร้อนถุงมือกันความร้อน อาจเป็นถุงมือหนังหรือถุงมือผ้า จะต้องมีความหนาและทนทานเมื่อใช้สัมผัสกับวัตถุหรืออุปกรณ์ที่มีความร้อนจะต้องไม่ฉีกขาด ถุงมือยาง ชนิดไวนิลถุงมือยางชนิดไวนีลหรือนีโอพรีน ใช้สำหรับงานที่ต้องสัมผัสสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือซึมผ่านผิวหนังได้ ถุงมือถุงมือประเภทอื่นๆ ป้องกันความสกปรกทั่วไป หรือป้องกันการโดนบาด หน้ากากนิรภัย (Respiratory protection devices) เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาสำหรับป้องกันอันตรายที่อาจกระทบระบบทางเดินหายใจของผู้ทำงานในภาวะการทำงานที่มีมลพิษ ฝุ่นละออง ฟูมโลหะ ไอระเหยของแก๊ส สารเคมี แพร่กระจายอยู่ หรือเป็นสถานที่ที่อับอาหาร เพื่อป้องกันฝุ่นควัน สารเคมี เข้าสู่ร่างกาย หรือสามารถจ่ายอากาศบริสุทธ์ิให้กับผู้ปฏิบัติงานได้ตลอดเวลาการทำงาน รู้แบบนี้แล้วเพื่อนๆ พี่ๆ ทุกท่าน อย่าลืมใส่อุปกรณ์ป้องกัน ในระหว่างปฎิบัติงานกันด้วยนะคะ

บรรยากาศการอบรม หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

บรรยากาศการอบรม หลักสูตร จป.หัวหน้างาน

2021-05-04 1111

บรรยากาศการอบรม หลักสูตร จป.หัวหน้างาน วันที่ 29-30 มีนาคม 2564 บริษัท เซนิธ ผลิตภัณฑ์เด็ก จำกัด

ทำงานให้ปลอดภัย โดยใช้หลัก SAFETY FIRST

ทำงานให้ปลอดภัย โดยใช้หลัก SAFETY FIRST

2021-05-04 1111

ทำงานให้ปลอดภัย โดยใช้หลัก SAFETY FIRST Safety First คืออะไร . Safety First หรือแปลเป็นภาษาไทยตรงตัวได้ว่า ‘ปลอดภัยไว้ก่อน’ เป็นหลักการที่ไม่ว่าจะกระทำการใดก็แล้วแต่ ให้ยึดหลักความปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งเสมอ โดยสามารถหลีกเลี่ยงและป้องกันภัยอันตรายต่างๆ ได้จากความไม่ประมาทเลินเล่อ มีสติ และระมัดระวังไม่ว่าจะกระทำการสิ่งใด เหล่านี้จะสามารถป้องกันภัยอันตรายต่างๆได้ หลัก Safety First ในโรงงาน คืออะไร . โรงงาน หมายถึง สถานที่ที่ผู้ประกอบการใช้เพื่อผลิตสินค้าต่าง ๆ มีทั้งใหญ่และเล็กแตกต่างกันไป ภายในโรงงานจะประกอบไปด้วยแรงงานคนตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป ภายในโรงงานอาจมีเครื่องจักกลหรือเครื่องมือต่าง ๆ ตามเทคโนโลยีแตกต่างกันไป หากเกิดอุบัติเหตุขึ้น ก็จะสามารถมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและกำไรแตกต่างไปตามความรุนแรง หากผลกระทบจากอุบัติน้อยก็อาจไม่ส่งผลกระทบต่อโรงงานเท่าใด แต่หากได้รับความบาดเจ็บมาก อาจถึงขั้นทุพพลภาพและเสียชีวิต โรงงานก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษาคนงาน กรณีที่เสียชีวิตก็ต้องเสียกำลังคนซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิตอีกด้วย ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และผลกำไรก็ลดลง หลัก Safety First ภายในโรงงาน ทำได้อย่างไร เราสามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงอุบัติภัยจากการทำงานในโรงงานได้ โดยการเพิ่มความรอบคอบ ไม่ประมาท และเตรียมป้องกันอันตรายทางด้านต่าง ๆ ดังนี้ ป้องกันจากตัวบุคคล ควรมีข้อกำหนดอย่างเคร่งครัดในการแต่งกายให้เรียบร้อย รัดกุม บางโรงงานอาจมีเครื่องป้องกันทางด้านสารเคมีเพื่อไม่ให้เข้าไปในร่างกาย ซึ่งจุดนี้ห้ามพนักงานละเลยโดยเด็ดขาด เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดในทุกด้านของโรงงานอย่างเคร่งครัด ป้องกันจากเครื่องมือเครื่องใช้ โรงงานควรมีพื้นที่ในการจัดวางเครื่องมือเครื่องมืออย่างเป็นระบบระเบียบ และควรมีการตรวจสอบและดูแลบำรุงรักษาอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เกิดการชำรุดและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้ใช้งานตามมา ป้องกันจากสภาพแวดล้อม โรงงานควรจัดพื้นที่ในการทำงานให้เหมาะสมกับงานนั้น ๆ มีความปลอดภัย สะอาด และเป็นระเบียบ แม้จะมีหลักการและกฎเกณฑ์กำหนดขึ้นอย่างตายตัว สิ่งสำคัญที่สุดคือทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดด้วยจึงจะเกิดผลสูงสุด จึงจะสามารถประสบความสำเร็จตามหลัก Safety First หรือปลอดภัยไว้ก่อนอย่างยั่งยืน

ป้ายเตือนระดับความเป็นอันตรายของสารเคมี

ป้ายเตือนระดับความเป็นอันตรายของสารเคมี

2021-05-04 1111

ป้ายเตือนระดับความเป็นอันตรายของสารเคมี รู้ หรือ ไม่ ? สัญญาลักษณ์เหล่านี้ บอกถึงอะไรกัน ? ----------------------------------------------------- ลักษณะจะเป็นทรงข้าวหลามตัด (Diamond sign) ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ สีแดง บ่งบอก ความไวไฟ (Fire hazard) บ่งชี้ได้ 5 ระดับ เลข 0 คือ สารไม่ติดไฟ เลข 1 คือ สารที่จุดวาบไฟสูงกว่า 93 องศาเซลเซียส เลข 2 คือ สารที่จุดวาบไฟต่ำกว่า 93 องศาเซลเซียส เลข 3 คือ สารที่จุดวาบไฟต่ำกว่า 38 องศาเซลเซียส เลข 4 คือ สารที่จุดวาบไฟต่ำกว่า 23 องศาเซลเซียส สีน้ำเงิน บอกผลกระทบต่อสุขภาพ (Health hazard) บ่งชี้ได้ 5 ระดับ เลข 0 คือ สารปลอดภัยไม่อันตราย เลข 1 คือ สารอันตรายน้อย อาจทำให้เกิดการระคายเคือง เลข 2 คือ สารอันตรายปานกลาง อาจเกิดอันตราย หากสูดหายใจเข้าไป เลข 3 คือ สารอันตรายสูง ทำให้เกิดการกัดกร่อน หรือเป็นพิษ ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือสูดหายใจเข้าไป เลข 4 คือ สารอันตรายถึงตาย ต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันชนิดพิเศษ สีเหลือง บอกความว่องไวในการเกิดปฏิกิริยา (Instability hazard) บ่งชี้ได้ 5 ระดับ เลข 0 คือ สารไม่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยา เลข 1 คือ สารอาจเกิดปฏิกิริยา เมื่อโดนความร้อน เลข 2 คือ สารไวต่อการเกิดปฏิกิริยารุนแรง เลข 3 คือ สารเมื่อความร้อน หรือการกระแทก อาจทำให้เกิดการระเบิดได้ เลข 4 คือ สารอันตรายเกิดระเบิดได้ สีขาว บ่งบอกถือ ข้อมูลสำคัญเพิ่มเติม ACID เป็น สารเป็นกรด (Acid) ALK เป็น สารอัลคาไลน์ (Alkaline) COR เป็น สารมีความกัดกร่อน (Corrosive) OX เป็น สารมีความเป็น (Oxidize) สัญลักษณ์รูปร่ม เป็น สารมีความเป็นกัมตภาพรังสี (Radiation hazard) สัญลักษณ์ W มีขีดกลาง เป็น สารห้ามโดนน้ำ